Onderwijs

OBS FavoRIET is een openbare basisschool welke in het park gelegen is, op de grens van Helden en Panningen. We zetten ons in voor het creëren van goed passend onderwijs  voor alle kinderen. Het onderwijs op OBS FavoRIET bevat een breed scala aan kennis en vaardigheden waar we de kinderen kennis mee laten maken zodat er, na ongeveer 8 jaar basisschool, ook echt sprake is van een goede basis qua kennis en zelfvertrouwen om de stap richting het voortgezet onderwijs te maken.

Het aanbod van de voor- en naschoolse kinderopvang als ook de peuterspeelzaal wordt verzorgd door onze Partner HOERA Kindercentra.

Ouders / verzorgers zijn altijd welkom om een kijkje te komen nemen en in gesprek te gaan over hoe het onderwijs van OBS FavoRIET vorm krijgt in de praktijk.