Schoolplan

Het schoolplan 2023-2027.
Het schoolplan voor de komende beschrijft de doelstellingen en acties voor de periode 2023-2027. Uitgangspunten zijn hierbij de missie, visie van OBS FavoRIET en het strategisch beleidsplan van onze stichting Prisma.

Klik hieronder om naar het actuele schoolplan te gaan.