Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders (OMR) en leerkrachten (PMR) die onderling en in samenspraak met de directie overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school. Hierbij vertegenwoordigen we alle ouders en leerkrachten. De MR heeft als belangrijkste functie het meepraten en het geven van advies over het beleid van de school. Denk hierbij onder andere aan het bespreken van het schoolplan, de begroting, het formatieplan, de fusie, coronamaatregelen, uitslagen van enquêtes en alle andere denkbare onderwerpen die spelen op onze school. Ook worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven op OBS FavoRIET, verder uit te bouwen en te verbeteren.

Wilt u de MR informeren over bepaalde onderwerpen dan kan dat via: medezeggenschapsraad@obsfavoriet.nl