Ouderraad

De ouderraad van OBS FavoRIET is eigenlijk een oudervereniging, bestaande uit een groep actieve ouders. De oudervereniging zet zich ervoor in om, samen met het team, leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van onze school.  

Activiteiten die we onder andere organiseren: 

  • Een Sinterklaas viering 

  • Een feestelijke sluiting van het schooljaar 

  • Carnaval 

  • Koningsdag 

  • Deelname aan de vierdaagse 

  • De schoolfotograaf 

  • Het schoolreisje 

  • Een feestelijke jaarafsluiting in december 

Bij het organiseren van deze activiteiten werken we ook nauw samen met de OR van SBO de Fontein. Gedurende het jaar komen we een aantal keer als ouderraad bij elkaar om de activiteiten te bespreken. Bij de eerste bijeenkomst van het schooljaar nemen we de lijst met activiteiten voor dat schooljaar door en kan iedereen aangeven welke activitieten zij/hij wil helpen organiseren.  

De genoemde activiteiten worden voor een belangrijk deel betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt in samenspraak met de MR en directie vastgesteld. Daarnaast halen we geld op middels de kledingcontainer die bij school staat en via sponsoracties. Het beheer van de financiën ligt bij het bestuur van de oudervereniging. Zij zien er op toe dat het geld ten goede komt aan alle kinderen. 

Onze vereniging is afhankelijke van vrijwilligers. Hoe meer ouders zich bij ons aansluiten, hoe mooier en groter het aantal activiteiten dat we kunnen organiseren. Lijkt het u wat om zich hier ook voor in te zetten? Neem dan contact op met het bestuur via ons e-mail adres: or@obsfavoriet.nl.