Ondersteuningsprofiel

Wij hebben als school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In ons schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.